Resegaranti Värmlandstrafik

Värmlandstrafikens logo
Värmlandstrafiks logo

Åker du med Värmlandstrafiken har du rätt till ersättning om förseningen är mer än 20 minuter. Begäran om ersättning ska vara dem tillhanda senast 20 kalenderdagar efter händelsedatumet. Om resetjänsten är öppen kan du ringa dem på telefonnummer 0771 – 323 200 för att se om det vet vad det försenade fordonet är. Här nedan kan du se vilken kompensation du har rätt till och du går tillväga för att ansöka om din ersättning.

Resegarantin Värmlandstrafik (betalas endast ut i värdecheckar)

 • 20-45 minuter är ersättningen 75 kr
 • 46-70 minuter är ersättningen 150 kr
 • 71-95 minuter är ersättningen 200 kr
 • 96-120 minuter är ersättningen 250 kr
 • 121-145 minuter är ersättningen 300 kr
 • 146 minuter eller mer är ersättningen 350 kr som också är maxbeloppet som betalas ut

Försening vid särskildkollektiv trafik som färdtjänst och sjukresa (betalas endast ut i kontanter)

 • 46-70 minuter är ersättningen 150 kr 
 • 71-95 minuter är ersättningen 200 kr
 • 96-120 minuter är ersättningen 250 kr
 • 121-145 minuter är ersättningen 300 kr
 • 146 minuter eller mer är ersättningen 350 kr som också är maxbeloppet som betalas ut

När resegarantin inte gäller

Om Värmlandstrafiken har informerat om förändringar minst 4 dagar innan påbörjad resa via deras hemsida eller lokalradio. Vid extrema förhållande som inte Värmlandstrafiken kan påverka som till exempel extrema oväder utgår resegarantin.

Hur du går tillväga för att söka resegaranti

Genom att trycka på länken kommer du direkt till Värmlandstrafikens hemsida där du hittar ett garantiformulär som du ska fylla i. Tänk på att detta ska vara tillhanda senast 20 kalenderdagar efter händelsedatumet. Gå direkt till deras hemsida och fyll i formuläret.

 

Resegaranti Norrtåg

Logotype för Norrtåg
Norrtågs logga

Har du åkt med ett Norrtåg finns det tre olika sätt att ansöka om ersättning beroende på vilket färdbevis du har. Läs mer här nedan vilken resegaranti som gäller för din resa. Här hittar du också direkt länkar till formulär för krav på ersättning för just din resa.

Förköpta biljetter eller biljetter sålda av SJ:s försäljningskanaler eller om du har köpt ett 10-kort eller enkelbiljett ombord:

 • Vid mer än 60 minuters försening erbjuds 25% av resans värde i form av kontanter
 • Vid mer än 120 minuters försening erbjuds 50% av resans värde i form av kontanter

Tryck här för att komma direkt till SJ:s webbformulär för ansökan om resegaranti

Tryck här om du köpt enkelbiljett eller 10-kort ombord för ansökan om resegaranti.

Busskort/periodkort/reskort köpt via länstrafikbolagen

För giltiga färdbevis såsom reskort/busskort och periodkort i samarbete med Länstrafikbolagen i Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland gäller följande resegaranti.

Om du missat tåget på grund av fel avgångstid i tidtabellen eller via trafikupplysningen eller om tåget avgått för tidigt så ska du få hjälp att ta dig till ditt slutmål. Om tåget kommer minst 20 minuter försent utifrån gällande tidtabell kan du ha rätt till resegaranti. Maxbeloppet är 300 kr.

Tryck för att ansöka om resegaranti om du har busskort/periodkort/reskort köpt via Länstrafikbolagen.

Resegaranti vid båt- och färjeresor

Sjölagen och två EU-förordningar skyddar dig vid resa med båt. Förordningarna handlar om vilka rättigheter du har vid förseningar, inställda resor och om du eller ditt bagage skadas ombord.

Vid försening mer än 90 minuter eller inställd färjeresa ska du omedelbart erbjudas följande alternativ

 • Utan extra kostnad få din resa ombokad med jämförbara villkor till din slutdestination så snabbt som möjligt
 • Ersättning motsvarande din bokade biljett, om möjlighet finns kan du erbjudas en kostnadsfri biljett tillbaka till den första avresepunkten
 • Väljer du att få återbetalning för din biljett ska denna återbetalning ske inom 7 dagar och motsvara hela biljettens inköpspris, för den eller de delar av resan som inte genomförts och för den eller de delar av resan som redan verkställts om resan inte längre tjänar något syfte i förhållande till din ursprungliga resplan.
 • Väljer du att ta du din ersättning i värdebevis och/eller andra tjänster efter överenskommelse ska dessa vara flexibla båda när det gäller giltighetsperioden och destination

Ersättning vid försenad färjeresa

Du kan begära att få ersättning från transportören om din ankomst blir försenad enligt transportavtalet. Lägsta ersättning ska vara 25% av biljettpriset för en försening på minst:

 • En timme i fråga om en planerad resa på upp till fyra timmar
 • Två timmar i fråga om en planerad resa på över fyra timmar men som inte överstiger åtta timmar
 • Tre timmar i fråga om en planerad resa på över åtta timmar men som inte överstiger 24 timmar
 • Sex timmar i fråga om en planerad resa på över 24 timmar

Om förseningen överskrider det dubbla antalet timmar i någon av dessa fyra punkter ska ersättningen uppgå till 50% av biljettpriset

Assistans och service

Om transportören antar att förseningen kommer bli mer än 90 minuter eller transporten kommer ställas in ska passagerarna erbjudas måltider eller förfriskningar om detta rimligtvis kan tillhandahållas. Vid försenad eller inställd transport som medför övernattningar ska passagerarna om fysiskt möjligt erbjudas inkvartering ombord eller i land och transport mellan hamnterminal och inkvartering betalas av transportören. Begränsningar kan sättas av transportören till 3 nätter och max 80 € per natt exklusive transporten till och från hamnterminalen.

Försenat eller förlorat bagage vid flygresa

bagageOm flygbolaget gjort allt i sin makt för att förhindra att bagaget inte skulle blivit försenat eller om det varit omöjligt för dem att vidta sådana åtgärder behöver flygbolaget inte betala ut någon ersättning. Har du packat ner saker i ditt incheckade bagage som inte är tillåtna enligt flygbolagets egna villkor kan detta också vara en anledning till att du inte har rätt att kräva ersättning om ditt bagage är försenat.

Är ditt bagage försenat ska du anmäla detta hos bagageutlämningen där du ska få ett PIR (Property Irregularity Report) som ska fyllas i. Ta gärna hjälp av någon representant från ditt flygbolag eller flygplatsen. Om du har en reguljär flygbiljett och drabbats av merkostnader på grund av ditt försenade bagage ska du reklamera detta skriftligt till flygbolaget. Vid paketresor(läs mer) ska du reklamera till din researrangör. Kom ihåg att spara alla kvitton och hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Reklamera inom 21 dagar efter du fått ditt bagage.

Om det ingår ett reseskydd i din hemförsäkring finns det vissa schablonbelopp (du får en viss summa efter visst antal timmar) som betalas ut. I vissa bank/kreditkort ingår också reseförsäkringar som kan täcka försenat bagage. Skicka in din reklamation till båda dessa då schablonersättningar kan betalas ut från flera olika håll.

Om du inte blir nöjd med ditt svar eller om du inte fått något svar överhuvudtaget från ditt flygbolag eller researrangör kan du vända dig till Konsument Europa.

Om ditt bagage varit borta i 21 dagar räknas det som förlorat.

Förlorat bagage

Om flygbolaget medger att ditt bagage är förlorat eller om det gått 21 dagar har du rätt till ersättning. Maxbeloppet för ersättning är begränsat till 1131 SDR (Special Drawing Right) vilket motsvarar cirka 12 000 kr i nuvarande stund. Tänk på att följa flygbolagets villkor för vad som är tillåtet att packa ner då du inte har rätt till någon ersättning för otillåtna saker. Skicka in dina krav till flygbolaget senast 7 dagar efter bagaget har konstaterats vara förlorat.

Reseersättning för flyg inom EU

EUs logotype
EU logga

Detta är information om vad som gäller vid flygningar som går under EU regler vid flygningar. Flyger du med att bolag från ett land utanför EU med ett icke Europeiskt flygbolag gäller inte dessa regler. Flyger du dock med ett Europeiskt flygbolag från en flygplats utanför Europa till en flygplats inom EU gäller EU:s regler. Norge, Island och Schweiz omfattas också av EU:s regler.

Många av dina rättigheter är samma inom hela EU till exempel finns det en schablonersättning som du har rätt till som passagerare om ditt flyg är mer än 3 timmar försenat. Men man har även vissa skyldigheter. Det är din skyldighet som passagerare att hålla dig uppdaterad om när gaten öppnas och avresetid – även vid ändringar. Tänk på att kolla upp detta innan avresa till flygplats så att du inte blir sittande i flera timmar i onödan. Det finns tillfällen då schablonersättningen utgår eller halveras läs mer om detta nedan.

Tänk påAccepterar du återbetalning kan du inte kräva att flygbolaget ska ta dig vidare till din slut destination.

Tänk påAtt vid en försening så måste du ha checkat in vid angivna tider för att senare har rätt till ersättning.

Tänk påOm resan har förlorat sitt syfte har du rätt att få tillbaka pengarna även för den del av resan du redan utnyttjat.

Tänk påAtt spara ALLA kvitton.

Tänk påAtt om  ditt flyg försenat ska flygbolaget erbjuda dig mat i rimligt förhållande till väntetiden samt en möjlighet att ringa eller maila.

Tänk påDu kan inte få ersättning för besväret att behöva vänta, psykiskt lidande, obehagskänslor eller liknande på grund av det inställda flyget.

Tänk påAtt det kan löna sig att betala resan med kreditkort vid en eventuell konkurs.

Tänk påVid extrema situationer, till exempel om du blivit rånad och måste låna pengar eller tappat passet, kan du alltid vända dig till utrikesdepartementet.

Schablonersättning enligt EU förordningen om flyget är mer än 3 timmar försent (utöver att du har rätt att få hjälp på plats)

 • 250 Euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer
 • 400 Euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa
 • 600 Euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler

Ta reda på hur lång din flight var här

Tillfällen då schablonersättningen halverashalv

Om flygbolaget bokar om dig till en annan flygning och följande förseningar uppstår kan schablonersättningen halveras

 • Flygsträckan är högst 1 500 kilometer och förseningen är mindre än 2 timmar jämfört med den ursprungliga halveras grundersättning (250 Euro) till 125 Euro
 • Flygsträckan är mer än 1 500 kilometer inom EU samt alla övriga flygningar med flygsträckan 1 500-3 500 kilometer utanför EU och förseningen är mindre än 3 timmar halveras grundersättning (400 Euro) till 200 Euro
 • Om flygsträckan är mer än 3 500 kilometer och omfattas av EU:s regler och är mindre än 4 timmar försenad halveras grundersättning (600 Euro) till 300 Euro

Tillfällen då schablonersättningen utgår

Om din ersättning utgår helt beror på när du fått informationen och hur mycket din nya avgångstid skiljer sig från den ursprungliga. Här nedan är exempel på när din schablonersättning utgår.

 • Du har fått information om att resan är inställd på grund av extraordinära omständigheter
 • Om du får information om ändringar minst 2 veckor innan avresa
 • Om du får information om ändringar inom 14-7 dagar och den nya avresetiden är högst 2 timmar innan den ursprungliga eller om din nya ankomst tid är senast 4 timmar efter tidtabellsenlig ankomsttid
 • Om du får informationen mindre än 7 dagar och den nya avresetiden är högst 1 timma innan ursprunglig avresetid eller om den nya ankomsttiden är högst 2 timmar efter tidtabellsenlig ankomsttid

5 timmar försening

Är flyget mer än 5 timmar försenat måste flygbolaget erbjuda dig pengarna tillbaka och eventuellt en resa tillbaka till avgångsorten om resan inte längre har något syfte, till exempel om du missat bröllopet eller konserten. Är ditt förbindelse flyg (gäller ej om du  köpt två separata biljetter)  mer än 5 timmar försenat ska du erbjudas att resa tillbaka till din startdestination och få pengarna tillbaka.

Missar du ditt förbindelse flyg är det flygbolagets ansvar eller din researrangör vid till exempel paketresor(klicka för att läsa mer om paketresor) att du når din slutdestination, har du dock bokat två separata biljetter är du själv ansvarig för att komma vidare till din slut destination.

installtInställt flyg

 • Vid en inställd resa har du rätt att få resan ombokad så att du kommer fram så fort som möjligt eller vid ett annat tillfälle som passar dig
 •  Återbetalning för den del av biljetten du inte kunnat utnyttja.
 • Oavsett när du fått information eller oavsett vad som orsakat förseningen är det flygbolagets skyldighet att erbjuda båda dessa val för passagerarna. Måste du vänta till nästa dag för att komma vidare ska flygbolaget stå för eventuella övernattnings kostnader samt transporten mellan flygplatsen och hotellet. Tänk dock på att begränsa dessa kostnader till en rimlig nivå.

bankruptVid konkurs

Om flygbolaget skulle gå i konkurs och du endast köpt en reguljär flygbiljett gäller inte resegarantilagen och det kan bli väldigt svårt att få tillbaka några pengar.  Vill du söka ersättning ska du i de flesta fall framställa dina krav skriftligen direkt till konkursförvaltaren. Har du bokat en paketresa så måste researrangören ställt en resegaranti hos Resegarantinämnden, för mer info och om hur du ansöker om ersättning tryck här.

Vid konkurs och du betalat resan med kreditkort kan du få ersättning från kreditgivaren då konsumentkreditlagen innebär att du kan rikta samma krav mot kreditgivaren som mot säljaren. Om du inte kan komma fram till en överenskommelse med din kreditgivare kan du vända dig till Konsumenternas vägledning för bank och försäkring för mer information och hjälp. Har du tecknat en reseförsäkring hos ditt försäkringsbolag kan detta hos vissa bolag även omfatta ett konkursskydd.